improves business decision makingimproves business decision making

Gardenier Business Intelligence

Business Intelligence projecten zijn tijdreizen door de organisatie heen. In het verleden gedefinieerde processen worden geanalyseerd en resultaten uit het verleden worden opgehaald om gerapporteerd te worden waarmee doelen in de toekomst moeten kunnen worden bereikt. Doelen die voornamelijk voortkomen uit de strategie, visie en missie van de organisatie.

Business Intelligence projecten zijn ontdekkingsreizen. Ook al zijn werkprocessen beschreven dan blijkt de praktijk toch net even anders te werken. Meent elke manager op dezelfde prestatie indicatoren te sturen dan blijken een ieder toch een eigen taal te spreken. Bij Business Intelligence projecten worden zaken uit de organisatie duidelijk waar geen weet van was maar wel een eenduidig besluit over moet worden genomen tijdens het project.

Een goede reisbegeleider is onontbeerlijk om Business Intelligence projecten succesvol te kunnen volbrengen. Gardenier Business Intelligence is zo´n reisbegeleider die organisaties vanaf de start volledig kans gidsen door het oerwoud van gegevens, processen, definities en techniek.

Neem contact op

Gardenier Business Intelligence is uw sparringpartner op het gebied van Business Intelligence. Wilt u aan de slag met Business Intelligence en plukt u graag de vruchten van uw investeringen neem dan contact op met Gardenier Business Intelligence!